Eco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical

Markku Anttonen

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Abstract

Väitöskirja tarkastelee ekotehokkaita palveluita yhtenä ratkaisuna ympäristöongelmiin ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ekotehokkailla palveluilla tarkoitetaan palveluratkaisuja, joiden tavoitteena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen tuotteiden omistamisen sijaan. Asiakas ostaa ratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä ja käyttävät resursseja tehokkaammin. Ekotehokkuudella tarkoitetaan saman materiaalisen hyvinvoinnin tuottamista huomattavasti pienemmällä energian ja luonnonvarojen kulutuksella. Tutkimus koostuu neljästä tieteellisissä lehdissä julkaistusta artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Työ käsittelee minkälaisia potentiaalisesti ekotehokkuutta ja siten kestävää kehitystä tukevia palveluita on markkinoilla, mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden kysyntään ja tarjontaan sekä millaisia niiden liiketoimintamallit ovat. Tutkimus osoittaa, että kotitaloudet voivat siirtyä tuotteiden omistamisesta palveluiden käyttöön, jos ne helpottavat arkea. Yrityksille tarjottavien palveluiden osalta korostuu kustannustehokkuus, ympäristön hallinta ja palveluiden rooli päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan tehostamisessa. Yrityksille tarjottavat materiaalitehokkuuden palvelut ovat kehittyneet usein muista kuin ekotehokkuusmotiiveista. Esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltujen kemikaalien hallinnan palveluiden taustalla on niin uusia ICT-pohjaisia palveluita kuin logistiikkapalveluita. Näiden palveluiden liiketoimintamallit ovat kontekstisidonnaisia ja niihin vaikuttaa mm. toimiala ja se mille kohtaa toimitusketjua ne kohdentavat liiketoimintansa. Markkinoille päässeiden palveluiden edellytys on, että palveluntarjoaja ymmärtää hyvin asiakkaiden tarpeet ja toiminnan, oli kyseessä kotitalouksille tai yrityksille suunnatut palvelut. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että kehitettäessä uusia ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä palveluita on tärkeää, että lähtökohdiltaan ekotehokkaita tuotteita tai teknologiaa kehittävät toimijat työskentelisivät järjestelmällisemmin liiketoimintainnovaatioiden kehittäjien kanssa yhteistyössä.
Translated title of the contributionEco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical
Original languageEnglish
QualificationDoctor's degree
Awarding Institution
 • Aalto University
Supervisors/Advisors
 • Halme, Minna, Supervising Professor
Publisher
Print ISBNs978-952-60-4955-7
Electronic ISBNs978-952-60-4956-4
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeG5 Doctoral dissertation (article)

Keywords

 • ympäristötalous
 • kestävä kehitys
 • ekologia
 • palvelut
 • asiakkaat
 • liiketalous
 • mallit
 • environmental economics
 • sustainable development
 • ecology
 • service
 • customers
 • business economics
 • models

Cite this