Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li*, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1 Citation (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes'. Together they form a unique fingerprint.

Physics