Boreaalisten metsien albedosta

Miina Rautiainen, Nea Kuusinen, Aarne Hovi, Titta Majasalmi

Research output: Contribution to journalReview Articlepeer-review

49 Downloads (Pure)

Abstract

Metsien albedon vaihtelun selvittäminen antaa tietoa energiavirroista maan ja ilmakehän välillä sekä tarkennettuja lähtötietoja ilmastomallinnukseen. Siihen, pitäisikö albedon vaihtelu erityyppisten metsien välillä ottaa huomioon ilmastopolitiikassa tai metsänhoidon päätöksenteossa, ei pystytä vastaamaan ennen kuin kaikki metsien ilmastoon vaikuttavat tekijät on arvioitu
samanaikaisesti. Boreaalisten metsien albedolla on omat erityispiirteensä verrattuna muiden kasvillisuusvyöhykkeiden albedoon; metsiemme albedo vaihtelee muun muassa lumitilanteen,
puulajikoostumuksen, metsän rakenteen sekä aluskasvillisuuden mukaan. Tässä katsausartikkelissa kerromme mikä albedo on, miksi siitä ollaan kiinnostuneita, miten metsän albedoa on mahdollista arvioida ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Tarkastelumme painottuu suomalaisiin metsiin. Lisäksi tarkastelemme Suomen metsien albedon kehitystä viime vuosikymmenten aikana ja pohdimme mitä seikkoja boreaalisten metsien albedosta ei vielä ymmärretä.
Original languageFinnish
Article number10323
JournalMetsätieteen Aikakauskirja
Volume2020
DOIs
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA2 Review article in a scientific journal

Keywords

  • heijastavuus
  • havumetsä
  • satelliitti
  • albedotuote
  • heijastusmalli
  • ilmasto

Cite this