Action! -hanke Kyselyraportti täydennyskoulutustarpeista ja tasa-arvon toteutumisesta av-alalla

Nina Maskulin, Kirsi Reinola

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Raportti käsittelee av-alalla työskentelevien täydennyskoulutustarpeita ja tasa-arvon toteutumista työssä. Selvitystehtävän taustalla on EU-rahoitteinen Action! -hanke (2019-2022), jonka tavoite on edistää naispuolisten ammattilaisten työllistymistä audiovisuaalisella alalla, kehittää toimenpiteitä työllistymisen esteiden poistamiseksi ja tukea työllistämistoimia. Tavoitteena olisi selvittää vastaajien kokemuksia tasa-arvosta ja syrjinnästä työelämässä ja koota ehdotuksia toimenpiteiksi tasa-arvon edistämiseksi. Toiseksi kartoitettiin ammatissa toimivien täydennyskoulutustarpeita.

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä joukuussa 2019-tammikuussa 2020. Vastaajista (n=80)neljä viidestä oli naisia. Aineisto koostuu vastaajien taustatiedoista sekä kirjallisista avovastauksista, joita on analysoitu sisällöllisesti.

Ammattiuran eri vaiheissa olleiden vastaajien kokemuksista hahmottui kokemukset syrjinnästä, jotka olivat pitkäaikaisia ja kohdistuivat palkkaan, ikään ja sukupuoleen. Merkittävät työllistymisen esteet av-alalla ovat vallitseva työkulttuuri, heikot johtamistaidot ja rahoituksen niukkuus.

Julkisen rahoituksen jako koettiin yhtä lailla syrjiväksi sukupuolen ja iän perusteella, ja ratkaisuiksi esitettiin avoimuus palkkauksessa ja rahoituksen jakautumisessa. Vastaajilla oli myönteinen suhde ammatin kehittämiseen, mutta pätkätyö ja työelämän epävarmuus verottavat alano saamispääomaa alaltapakona, mikä hidastaa alan kehitystä ja kilpailukykyä. Rahoituksenjakamisperusteiden läpinäkymätön käytäntö ja av-alan syrjivä työkulttuuri ovat tulleet esiin aiemmassa tutkimuksessa.

Palkkatasa-arvolla on yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja taloudellisia seurauksia ja epätasa-arvo hidastaa kehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tasa-arvotilannetta ei voi luotettavasti arvioida julkisen rahoituksen osalta, koska palkkatilastoja ei kerätä systemaattisesti. Tasa-arvo-ohjelmat ovat riippuvaisia päätöksentekijöiden sitoumuksesta,arvioinnista ja seurannasta. Rahoituksesta ja palkkauksesta vastaavia päätöksentekijöitä tulisikin sitouttaa toimimaan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti tasa-arvon edistämiseksi. Av-alalla sitoutuminen toimenpiteisiin ja niiden seuranta ja arvointi syrjinnän poistamiseksi voi arvioida tarkoittavan välitöntä diversiteetin kasvua ammattilaisten keskuudessa mikä puolestaan lisää osaamispääomaa ja siten suomalaisen av-tuotannon laatua ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Original languageFinnish
PublisherAalto-yliopisto
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-952-64-0024-2
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameAalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
No.4
Volume2020
ISSN (Electronic)1799-4845

Cite this