A Data-Driven Urban Metro Management Approach for Crowd Density Control

Hui Zhou, Zhihao Zheng, Xuekai Cen, Zhiren Huang, Pu Wang, Yajie Zou (Editor)

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
JournalJOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
DOIs
Publication statusPublished - 30 Mar 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this