Ympäristömyönteinen tuotesuunnittelu dynaamisessa toimintaympäristössä nyt ja tulevaisuudessa: Menetelmät ja työvälineet

  • Eloneva, Sanni (Project Member)
  • Kainiemi, Laura (Project Member)

Project Details

Short titleProDoe/Fogelholm
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2010