Yhteiskehittämisen käytännöt Think&Do Stationilla

  • Mäkinen, Jukka (Project Member)
  • Katila, Saija (Principal investigator)
  • Rajamäki-Partanen, Heidi (Project Member)
  • Kuismin, Ari (Project Member)

Project Details

Description

Viiden yliopiston monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan yhteiskehittämisen käytännöistä palvelun tuottajien/palveluverkostojen ja näiden asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Hankkeen osaprojekteja yhdistävät tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten liiketoimintaa edistetään yhteiskehittämisen käytäntöjen avulla yritysten välisissä business-to-business suhteissa, yritysten ja konsulttien välisissä suhteissa, tai kehittäjäorganisaatioiden tukemissa liiketoiminnan kehittämisen verkostoissa? 2. Miten yhteiskehittämisen käytännöistä saadaan ketterämpiä (uuden) kannattavamman liiketoiminnan luomiseksi?

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena (case tutkimus, toimintatutkimus, etnografiat) kunkin tutkimusryhmän kohdeorganisaatiossa. Tutkimus kohdistuu uudenlaisiin, verkostomaisiin liiketoiminnan kehittämisen tapoihin. Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä projektiryhmässä ja kansainvälisten partnerien kanssa ja siihen sisältyy mm. tutkijavaihtoa. Tutkimuksen tuloksena syntyy käytännönläheistä tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseksi palvelutuottajien ja asiakkaiden välillä, sekä tietoa siitä miten yhteiskehittämisen käytäntöjä voidaan muokata ketterämmiksi ja vahvemmin arvoa tuottaviksi. Projektissa syntyy ”Yhteiskehittämisen harjoitusohjelma” – interaktiivinen työkalu yrityksille ja konsulteille/kehittäjille yhteiskehittämisen käytäntöjen harjoittelemiseksi. Tuloksia levitetään laajasti myös muita kanavia käyttäen.
Short titleTekes/AGILE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2015