X2PCC

  • Järvinen, Mika (Principal investigator)
  • Said, Arshe (Project Member)
  • Piispa, Päivi (Project Member)
  • Weckman, Hans (Project Member)
  • Lagus, Niko (Project Member)
  • Owais, Muhammad (Project Member)

Project Details

Description

Tässä hankkeessa on tarkoitus loppuunkehittää ja kaupallistaa kehittämämme X2PCC prosessi, jossa teräs-, kierrätyspaperi- sekä voimalaitosten jätevirroista otetaan kalsium selektiivisesti talteen ja tämän jälkeen liuoksen annetaan reagoida hiilidioksidin kanssa ja tuotteena saadaan arvokasta PCC:tä (saostettu kalsium karbonaatti, paperi-, muovi-, sementti- ja lääketeollisuus). Tavoitteenamme on ratkaista loput haasteet ennenkuin teollisen mittakaavan laitoksen rakennus on mahdollista. Olennaisena tavoitteena on rakentaa prosessista konttipohjainen ratkaisu, jolloin laitos on helppo toimittaa asiakkaan testattavaksi ja saamme vastauksen teollisen mitakaavan laitoksen ratkaisujen toteuttamiseen. Perustetaan yritys, jonka tarkoitus on kehittää prosessia eri sovellutuksiin ja myydä konseptia eri teollisuuden aloille. Yrityksen toiminnan on tarkoitus käynnistyä heti tämän hankkeen jälkeen.
Short titleX2PCC
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.