Wisdom - Lineaarisista liiketoimintamalleista kohti dynaamisia ekosysteemejä

Project Details

Description

Kaupan ekosysteemin luominen ja suomalaisten tuotteiden sekä palveluiden viennin edistäminen. Alustatalouden, datan ja tiedolla johtamisen täysimittainen hyödyntäminen ekosysteemin eri osapuolien välisessä vuorovaikutuksessa. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen kaupan alan ekosysteemin laajemman tarkastelun kautta.
Short titleBF/Wisdom
AcronymWisdom
StatusActive
Effective start/end date01/09/202031/08/2022