Työn ja pääoman allokaatio toimipaikka-, yritys- ja toimialatasoilla: Luovaa tuhoa, älykästä suunnittelua ja vaikuttavaa sääntelyä

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/02/202131/05/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) (Joint applicant)
  • Valtioneuvoston kanslia

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.