Personalised Virtual Stroke Rehabilitation

Project Details

Description

Tässä projektissa etsitään halvauspotilaiden virtuaaliselle kuntoutusjärjestelmälle sopiva kaupallistamispolku. Kuntoutusjärjestelmän on tarkoitus parantaa kuntoutuksen tehokkuutta käyttämällä puettavia älylaitteita, virtuaalitodellisuutta ja algoritmeihin perustuvaa suunnittelua. Nykyisiin järjestelmiin verrattuna uusi järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen palautteen suoritettujen liikkeiden tarkan seurannan perusteella. Aalto-yliopiston projektitiimin suunnitelmaan kuuluu prototyyppien valmistaminen, kliinisten tutkimusten suorittaminen yhteistyössä kliinisten kumppaniemme kanssa sekä bisnesmallien ja IPR-salkun luominen markkina-analyysin perusteella.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/202031/08/2022

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.