Virulence Inhibitors

Project Details

Description

Bakteerit jotka ovat vastustuskykyisä antibiooteille muodostavat yhä pahenevan ongelman terveydenhuollossa. Tuloksena ovat erittäin vaikeasti hoidettavia infektioita ja ennustetaan että noin kolmenkymmenen vuoden sisällä tällaiset infektiot ovat maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen kuolinsyy. Tutkimustyömme tuloksena olemme löytäneet lääkeaineen, joka mahdollistaa tällaisten infektioiden hoitoa. Lääkeaineemme ei ole perinteinen antibiootti ja toimii uuden mekanismin kautta mitä aikaisemmin ei ole ollut käytössä. Tässä projektissa kehitämme lääkeaineemme yhteistyössä lääkäreiden, mikrobiologien ja lääkeaineasiantuntijoiden kanssa eteenpäin kohti kliinistä käyttöä.
AcronymVINBIT
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/10/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Stanford University Press (Joint applicant)
  • Charité – Universitätsmedizin Berlin (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Helsingin yliopisto

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.