Virtual and Augmented Reality Content Production and Use

Project Details

Description

VARPU-projektissa tutkitaan virtuaalitodellisuutta (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR) teollisia sovelluksia varten. Suuret IT-yhtiöt kehittävät kiivaasti näihin teknologioihin pohjautuvia tuotteita. Markkinaennusteet lupaavat vuosikymmenen sisällä jopa satojen miljardien markkinoita. Keskitymme VARPU:ssa Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisille aloille, kuten koneteollisuus, prosessiteollisuus, rakennettu ympäristö, koulutus ja turvallisuus.
Kaksi perusongelmaa haittaa VR/AR-sovellusten kasvua: 3D-sisällön tuottaminen on kallista ja käyttöliittymät ovat vielä lapsenkengissään. VARPU ratkoo näitä kahta ongelmaa, pyrkimyksenään automatisoida 3D-mallien tuotantoa ja kehittää optimaalisia käyttöliittymäratkaisuja valituille sovellusaloille. Hyödyntämällä myös hankkeen osallistujien media- ja pelialan osaamista uskomme luovamme merkittävää vientipotentiaalia VR/AR-teknologialle.
Tutkimusteemamme ovat: (1) Automaattinen mallien muodostus VR/AR-tuotannon tehostamiseen, parempaan reaaliaikaiseen seurantaan, 3D-mallinnukseen ja 360-asteen videoon; (2) Laajentaa VR/AR-teknologiapalettia uusilla sensoreilla, aktuaattoreilla ja näytöillä; (3) Luoda vuorovaikutusmalleja ja -menetelmiä jotka parantavat VR/AR-käyttöliittymien tehokkuutta, luonnollisuutta ja käyttäjäkokemusta; ja (4) Siirtää syntyvät tieteelliset tulokset Suomen teollisuuden hyödyksi.
Parannamme menetelmiä, joilla tallennetaan 3D-malleja ja 360-asteen videoita vaikeissa valaistusolosuhteissa ja erilaisilla syvyyskameroilla, ja kehitämme menetelmiä näiden datalähteiden hyödyntämiseen laajan alueen AR-seurannassa. Teemme perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta multimodaalisten VR/AR-käyttöliittymien vaatimusten, rajoitusten ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi.
VARPU-konsortiossa on huippututkimusyksiköitä, suuria yrityksiä ja innovatiivisiä pieniä kasvuyrityksiä. Teemme tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa soveltaen tuloksia yritysten case-tapauksiin.
Short titleVARPU
StatusFinished
Effective start/end date25/01/201731/12/2018