Vestoscope

Project Details

Description

Stetoskoopilla tehtävä auskultointi (sydän- ja keuhkoäänien kuuntelu) on yksi yleisimmistä perusterveydenhoidon diagnosointimenetelmistä. Suomessa lääkärit tekevät vuosittain arviolta 10 miljoonaa auskultointia.

Manuaalinen auskultointi perustuu kuuntelevan lääkärin subjektiiviseen tulkintaan. Toimenpide on aikaa vievä ja altis virhetulkinnoille, ja sen diagnostinen tarkkuus on heikko. Lisäksi kuuntelun tulokset tallennetaan kirjallisessa muodossa lääkärin tulkinnan perusteella, eikä etäkonsultointi, tulosten vertailu tai pitkäaikaisseuranta ole mahdollista.

Projektissa tehtävä tutkimus ratkaisee nämä ongelmat ja vie auskultoinnin diagnosointimenetelmänä uudelle tasolle. Soveltava tutkimuksemme hyödyntää laajaa lääketieteellistä tutkimusaineistoa, sekä nykyaikaisen laskentatehon mahdollistamia äänitys- ja signaalinprosessointimenetelmiä.

Tutkimuksesta vastaa Aalto-yliopiston Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Tutkimusprojektin aikana tavoitteena on määrittää tehokkaimmat automaattisen auskultoinnin mittaus- ja analysointimenetelmät. Projekti vie diagnosoinnissa tarvittujen menetelmien teknisen kypsyyden tasolle, joka mahdollista merkittävän ulkopuolisen rahoituksen hankinnan jatkokehitystä ja kaupallistamista varten.
Short titleTUTLI-Vestoscope
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2021