Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma (EMKR), 2. vaihe

 • Mikola, Anna (Principal investigator)
 • Suhonen, Talvikki (Project Member)

Project Details

AcronymVesiviljely (EMKR) - palkat
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2022

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Ilmatieteen laitos (Joint applicant)
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä (Joint applicant)
 • Ruokavirasto (Joint applicant)
 • Suomen Kalankasvattajaliitto ry (Joint applicant)
 • Suomen ympäristökeskus SYKE (Joint applicant)
 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
 • Jyväskylän yliopisto
 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Metsähallitus
 • Oulun yliopisto

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.