Novel high-performance veneer products by effective drying and nano-coating

Project Details

Description

Tämän projektin tarkoituksena on kehittää puuviilun kontaktikuivausmenetelmää, johon on yhdistetty funktionaalinen selluloosapohjainen pinnoiteratkaisu. Alustavien kokeiden perusteella energian kulutus pienenee, kuivausaika lyhenee sekä viilun mekaaniset ominaisuudet kasvavat huomattavasti. Tämän lisäksi selluloosapohjainen pinnoite mahdollistaa erilaisten uusien ominaisuuksien lisäämisen puuviiluun, esimerkiksi palonsuojaus. Projekti toteutetaan Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteistyönä sekä rinnakkaisten yritysprojektien kesken.
AcronymVERYCOAT
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201931/05/2022

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • a-factory oy (Project partner)
 • Puustelli Group Oy (Project partner)
 • Raute Oyj (Project partner)
 • Teknos Oy (Project partner)
 • Stora Enso Oyj (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Koskisen Oyj
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
 • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.