Virtual and Augmented Reality Content Production and Use

Project Details

Description

VARPU-projektissa tutkitaan virtuaalitodellisuutta (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR) teollisia sovelluksia varten. Suuret IT-yhtiöt kehittävät kiivaasti näihin teknologioihin pohjautuvia tuotteita. Markkinaennusteet lupaavat vuosikymmenen sisällä jopa satojen miljardien markkinoita. Keskitymme VARPU:ssa Suomen elinkeinoelämän kannalta keskeisille aloille, kuten koneteollisuus, prosessiteollisuus, rakennettu ympäristö, koulutus ja turvallisuus. Kaksi perusongelmaa haittaa VR/AR-sovellusten kasvua: 3D-sisällön tuottaminen on kallista ja käyttöliittymät ovat vielä lapsenkengissään. VARPU ratkoo näitä kahta ongelmaa, pyrkimyksenään automatisoida 3D-mallien tuotantoa ja kehittää optimaalisia käyttöliittymäratkaisuja valituille sovellusaloille. Hyödyntämällä myös hankkeen osallistujien media- ja pelialan osaamista uskomme luovamme merkittävää vientipotentiaalia VR/AR-teknologialle. Tutkimusteemamme ovat: (1) Automaattinen mallien muodostus VR/AR-tuotannon tehostamiseen, parempaan reaaliaikaiseen seurantaan, 3D-mallinnukseen ja 360-asteen videoon; (2) Laajentaa VR/AR-teknologiapalettia uusilla sensoreilla, aktuaattoreilla ja näytöillä; (3) Luoda vuorovaikutusmalleja ja -menetelmiä jotka parantavat VR/AR-käyttöliittymien tehokkuutta, luonnollisuutta ja käyttäjäkokemusta; ja (4) Siirtää syntyvät tieteelliset tulokset Suomen teollisuuden hyödyksi. Parannamme menetelmiä, joilla tallennetaan 3D-malleja ja 360-asteen videoita vaikeissa valaistusolosuhteissa ja erilaisilla syvyyskameroilla, ja kehitämme menetelmiä näiden datalähteiden hyödyntämiseen laajan alueen AR-seurannassa. Teemme perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta multimodaalisten VR/AR-käyttöliittymien vaatimusten, rajoitusten ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. VARPU-konsortiossa on huippututkimusyksiköitä, suuria yrityksiä ja innovatiivisiä pieniä kasvuyrityksiä. Teemme tutkimusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa soveltaen tuloksia yritysten case-tapauksiin.
StatusFinished
Effective start/end date25/01/201731/12/2018

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 15 - Life on Land

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.