Vaikuttavuuden johtaminen - G3

Project Details

Description

Tulevaisuuden sote-palvelut vaativat parempaa vaikuttavuusperustaista johtamista. G3-hanke kerää yhteen monitieteellisen ja kansainvälisesti verkottuneen tutkimusyhteisön: Aalto-yliopiston HEMA-tutkimusryhmän (terveydenhuollon tuotantotalous) sekä sote-alan innovatiivisimmat toimijat (Doctagon, Omasairaala, Noona Healthcare, HUR, HUS). Tavoitteena on luoda teoreettisesti ja empiirisesti perusteltu ymmärrys sote-alan vaikuttavuuden johtamisesta ja siihen soveltuvista työkaluista. Hanke avustaa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutosta tuomalla keskusteluun palvelutuotannon vaikuttavuusperustaisen suunnittelun.
Short titleVaikuttavuuden johtaminen-G3
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/05/2018