New urban recycling concept to maximise the utilisation of industrial and commercial waste, ICW

Project Details

Description

UrbanMill-projektin visio on, että vuoteen 2035 mennessä vähintään 50% muovista, jota mekaaninen kierrätys ei pysty käsittelemään, kierrätetään kemiallisesti pyrolyysin avulla. Siihen mennessä monipuolinen UrbanMill-muovipyrolyysikonseptimme on saatavana haastavan teollisen ja kaupallisen jätteen (ICW) lisäksi myös valtamerimuoveille ja muille muovivirroille. Tämä projekti keskittyy kehittämään ICW:n kierrätystä, joka koostuu erityisesti muovista, paperista ja pahvista. Hankkeessa kehitetään kierrätyskonsepti ICW-jakeille, joita ei voida mekaanisesti kierrättää. Tavoitteena on luoda uusia arvoketjuja ICW-muoveille ja kuiduille. Muovien pyrolyysi on kestävä ja taloudellisesti kannattava ratkaisu, jota tarvitaan muovijätteen kierrätyksen osuuden lisäämiseksi EU:ssa. Pyrolyysillä voidaan prosessoida materiaaleja, joita ei voida soveltaa mekaaniseen kierrätykseen, ja saada näin uusia tuotteita. Tutkimusta tarvitaan sulkemaan muovin kierto ja mahdollistamaan muovien kiertotalous. Hiilikädenjäljen lisäämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja kuitujätteen kierrättämiseksi arvokkaiksi tuotteiksi. Yhteistyö VTT:n sisällä, Aallon kanssa sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen kanssa tuottaa tietoa, joka tarvitaan edullisimman reitin optimoimiseksi tuottamaan lisäarvotuotteita ICW:stä. Hanke tarjoaa työkaluja uusille yrityksille globaaleille markkinoille. Sen avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja uusia tuotesegmenttejä Suomen teollisuudelle vientiarvon kasvattamiseksi. Tieteellinen osa kehittää tapoja tuottaa lisäarvoa tuottavia tuotteita muovista, (bio) komposiiteista ja kuiduista ja tuottaa tietoa muovien pyrolyysin edelleen kehittämiseksi. Kehittyneiden ratkaisujen kaupallistaminen tapahtuu kehittyneen arvoketjun yrityksissä, muiden yritysten ja tiedeyhteisön sekä vientiasiantuntijoiden tukemana. Ensimmäisessä vaiheessa uusien tuotteiden kohdemarkkinat ovat todennäköisesti Euroopassa.
AcronymUrbanMill
StatusFinished
Effective start/end date15/02/202115/08/2021

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.