Universal Fault Tolerant Quantum Computer Assembly

Project Details

Description

Hankkeessa luodaan kvanttilaskentaan soveltuva konekieli, jolla universaalinen kvanttilaskentatoimitus kuvataan kvanttipiirin toiminnoiksi, kun kvanttipiirissä käytetään virheenkorjausta suojelemaan laskentaa. Konekieli ottaa huomioon kvanttipiirin ja virheenkorjauksen ominaisuudet kuvatessaan laskennan piirin toiminnoiksi. Koska virhekorjattu kvanttilaskenta on lähtökohdaltaan digitaalista, tietyllä piirillä on mahdollista suorittaa vain äärellinen määrä erilaisia toimenpiteitä. Universaalinen laskenta pitää siis approksimoida suoritettavaksi tällä äärellisellä joukolla. Konekielen lisäksi hanke tuottaa käänteistä tietoa kuvaamalla kvanttisovelluskehittäjille parhaita tapoja approksimoida universaalinen kvanttioperaatio tietyllä piirillä.
AcronymUFQA
StatusActive
Effective start/end date01/09/202331/08/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.