Twinbase

Project Details

Description

Twinbase-projektin tavoitteena on kaupallistaa Aalto-yliopiston tutkimustuloksia digitaalisen kaksosen aihealueelta. Projektin keskiössä on digitaalisten kaksosten hallinnointiin räätälöity alusta, jota kutsumme työnimellä Twinbase. Alusta mahdollistaa digitaalisten kaksosten toimittajariippumattoman hallinnoinnin perustuen standardoituihin tapoihin kuvata digitaalinen kaksonen. Kuvaukseen soveltuvia standardeija ja spesifikaatioita on useita erilaisia ja kutsumme niiden hyödyntämistä yleisesti digitaalisten kaksosten kuvausdokumentteihin perustuvaksi menetelmäksi. Kuvausdokumenttimenetelmä ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut joten kuvausdokumentteja tutkitaan menetelmänomaisesti sekä sovellettuna käytännön digitaalisiin kaksosiin. Tutkitaan ja kehitetään myös ontologioiden ja identiteettiteknologioiden soveltuvuutta kaksosdokumenttimenetelmään sekä tehdään käyttöliittymätutkimusta dokumenttimenetelmän tarjoaman tiedon ja toiminnallisuuksien optimaaliseen esittämiseen. Projektissa kartoitetaan pilottiasiakkaita ja varmistetaan alustan sopivuus näiden digitaalisten kaksosten hallinnointiin. Projektin tavoitteena on todistaa menetelmän käyttökelpoisuus käytännön kokeissa ja luoda pohja liiketoiminnan aloittamiselle.
AcronymTwinbase
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2024

Collaborative partners