Aalto-R2B-ARMOR

Project Details

Description

Pintojen likaantuminen on jokapäiväinen kokemus niin arkielämässä kuin teollisessa toiminnassa: nestevuotoja, likapartikkeleita, huurtumista tai kiillon menetystä. Hydrofobiset, eli vettä hylkivät, pinnat voivat olla avuksi joissakin tapauksissa mutta vain superhydrofobisilla pinnoilla saadaan pidettyä linssit, lamput, peilit, ikkunat ja aurinkokennot puhtaina ja tehokkaina. Superhydrofobisten pintojen perusongelma on se, että niiden toiminta perustuu nanorakenteisiin, jotka ovat pohjimmiltaan mekaanisesti hyvin heikkoja. Tämän takia superhydrofobiset pinnat ovat tähän asti olleet laboratoriokuriositeetteja tai niche-tuotteita. ARMOR-konsepti mahdollistaa pinnan mekaanisten ja superhydrofobisten ominaisuuksien yhdistämisen Olemme jo demonstroineet että ratkaisu materiaaliriippumaton: se toimii useilla materiaali yhdistelmillä, esim. piillä, metalleilla ja laseilla.ARMOR-hankkeessa toteutamme ensimmäiset pinnat joissa yhdistyy mekaaninen lujuus superhydrofobisuuden kanssa. Hanke perustuu prof. Robin Rasin ja hänen yhteistyökumppaneidensa tieteelliseen läpimurtoon joka on julkaistu Nature-tiedelehdessä. Artikkelissa kuvattu keksintö on patentoitu Aalto-yliopiston nimiin. Hankkeen tutkimusryhmällä on takanaan yli 10 vuoden kokemus superhydrofobisten pintojen materiaaleista, valmistuksesta ja karakterisoinnista.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.