Novel computer game for depression treatment

Project Details

Description

Masennus (Major depressive disorder, MDD) on globaalisti suurin työkyvyttömyyn syy ja aiheuttaa mielenterveysongelmista suurimman sairauksien kuorman. Masennuksen kustannukset Yhdysvalloissa ovat >$200mrd ja Euroopassa >€100mrd. ~7% aikuisväestöstä kärsii masennuksesta vuosittain ja noin puolet masennustapauksista jää hoitamatta. Pääasialliset hoitokeinot ovat masennuslääkkeet (rajallinen teho, vaihteleva hoitovaste, sivuvaikutukset) ja erilaiset terapiamuodot (rajallinen teho, korkea hinta, heikko saatavuus). Ennen kaikkea, nykyiset hoitomuodot eivät lievitä masennuksen kognitiivisia oireita. Digitaaliset terapiat (Digital therapeutics, DTx) ovat uusi terveydenhuoltoteknologian muoto ja tarjoavat edullisen, hyvin skaalautuvan ja laajalti tarjottavissa olevan ratkaisumahdollisuuden globaaleihin terveydenhuoltohaasteisiin, kuten masennukseen. Masennukseen hoitoon on jo olemassa DTx menetelmiä, jotka perustuvat kognitiiviseen psykoterapiaan. Olemme kehittäneet uudenlaisen toimintatietokonepelin, joka tarjoaa uuden DTx hoitomuodon masennukseen. Peli-innovaatiomme lievittää masennuksen oireita, mutta pyrkii myös vahvistamaan kognitiivista suorituskykyä ja näin korjaamaan masennukseen liittyviä kognitiivisia puutteita. ”Masennuspelimme” on yksilöityvä, haastava ja hauska toimintapeli, joka on kehitetty ”peli edellä” sen sijaan että se perustuisi pelillistettyihin psykologisiin testeihin. Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että jo 8-12 viikon peli-interventio voi johtaa kliinisesti merkittävään hoitovasteeseen. Tässä projektissa tunnistamme peli-DTx liiketoimintamalleja ja toiminnanvapauden peliratkaisullemme. Tuotamme pelistä proof-of-concept version jota testataan kliinisessä kokeessa sen vaikuttavuuden ja turvallisuuden selvittämiseksi. Näin kerätty kliininen data muodosta perustan tutkimustulosten myöhemmälle kaupallistamiselle ja vie eteenpäin kansallisia mahdollisuuksia toimia digitaalisten terapioiden uudella liiketoiminta-alalla johtavassa asemassa.
Short titleTUTLI_Meliora
AcronymAalto-R2B-Meliora
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/03/2023

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.