Spectacular AI

  • Solin, Arno (Principal investigator)
  • Rantalankila, Pekka (Project Member)
  • Ylilammi, Jerry (Project Member)
  • Seiskari, Otto (Project Member)

Project Details

Description

Tämän Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTL) -projektin tavoitteena oli selvittää konenäköön ja koneoppimiseen perustuvien liikkeen seuranta- ja lokalisointimenetelmien kaupallista potentiaalia. Nämä ovat ydinteknologiaa ja keskeisiä mahdollistajia seuraavan sukupolven Mixed Reality -sovelluksille (augmented reality ja virtuaalitodellisuus, AR/VR) sekä autonomisten koneiden toiminnalle.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/08/2021

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.