Aalto-TUTLI-MEGMRI

Project Details

Description

Projektissa valmistellaan Aalto-yliopistossa kehitetyn, MEG-MRI-yhdistelmälaitteeseen liittyvän aivokuvantamistekniikan kaupallistamista. Sen tavoitteena on osoittaa menetelmän kaupallinen potentiaali, valita ensisijaiset markkina-alueet ja valita paras mahdollinen liiketoimintamalli menetelmän kaupallistamiseen. Projektin tutkimusosuudessa pyritään varmistamaan ja todentamaan menetelmän vertaansa vailla oleva diagnostinen tarkkuus ja sopivuus hoidon suunnitteluun tärkeillä sovellusalueilla (epilepsia, aivokasvaimet, Alzheimerin tauti). Projektin kaupallistamisosuuden lopputuloksena on kattava liiketoimintasuunnitelma ja kontakteja todennäköisiin asiakkaisiin ja sijoittajiin.
AcronymMEGMRI
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/03/2023

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.