Scanning Droplet Adhesion Microscope

Project Details

Description

Säilyttääkseen kilpailukykynsä, terveysteknologian, kemian, elektroniikan ja materiaalikehityksen yrityksillä on tarve kehittää uusia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joiden ominaisuuksia ovat muuan muassa kyky hylkiä tehokkaasti muita aineita tai materiaalia ja hallita tehokkaasti materiaalin kastumisominaisuuksia. Nämä ominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi uusien itsepuhdistuvien, huurtumisenesto- ja jäänestotuotteiden kehittämisen. Perinteiset mittausmenetelmät, mukaan lukien yleisesti käytetyt tensiometrit eivät ole tarpeeksi tarkkoja näihin sovelluksiin. Näiden puutteita ovat herkkyys mitata nestettä superhylkiviä pintoja, havaintopisteiden kastumiserojen mittaus sekä mittaus luotettavasti epätasaisilla pinnoilla. Lisäksi, nykyiset tensiometrit tarvitsevat millimetriluokan kokoisen näytepalan, rajoittaen tai estäen niiden mahdollisuuksia käyttää sovelluksiin, joiden ominaisuudet ja rakenne ovat mikrometriluokkaa. Projektissa kehitetään uusi tuote, Scanning Droplet Adhesion Microscope (SDAM) joka mahdollistaa 1000 kertaa tarkemman mittauksen, kun mitä nykyisellä teknologialla on mahdollista saavuttaa. SDAM tulee olemaan uusi käänteentekevä tuote tensiometri- ja mikroskooppimarkkinoilla, jonka koko 5 B€ ja kasvua on 7,5% vuodessa. Aalto yliopistossa on jo kehitetty SDAM-prototyyppi ja sille on haettu patenttia. Projektin työryhmä koostuu kaupallisesta ja teknisestä osaamisesta. TUTL-projektissa ryhmä keskittyy kolmeen osa-alueeseen; kaupallistaminen, tutkimus ja tuotekehitys. Tavoitteena on luoda edellytykset, että projektin aikana syntynyt IPR ja muu tietotaito voidaan siirtää uuteen perustettavaan yhtiöön.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/08/2020

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.