Aalto-TUTL-Maculaser

  • Koskelainen, Ari (Principal investigator)
  • Amirkavei, Mooud (Project Member)
  • Turunen, Teemu (Project Member)
  • Kaikkonen, Ossi (Project Member)
  • Tirronen, Jani (Project Member)

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa teknologia, jolla voidaan hoitaa silmänpohjan ikärappeumaa (AMD). Teknologia soveltuu sekä ns. kuivan että kostean muodon AMD:n hoitoon. Kuivalle AMD:lle ei ole tällä hetkellä olemassa toimivaa hoitoa.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201830/06/2020

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.