Towards carbon neutral metals

Project Details

Description

Suomessa metalliteollisuudessa on teollisuudenaloilta suurin CO2-vähennyspotentiaali. Tästä syystä suomalaiset metallintuottajat ovat asettaneet globaalilla tasolla kunnianhimoiset CO2-vähennystavoitteet, jotka tukevat Suomen kansallista hiilineutraalisuustavoitetta 2035. TOCANEM-projektin tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen hiilineutraaliin metallintuotantoon Suomessa, vakiinnuttaa asema innovatiivisten hiilineutraalin metallintuotannon prosessi-innovaatioiden edelläkävijänä sekä tarjota uutta, tutkimuslähtöistä osaamista sähkön ja vedyn hyödyntämisestä metallien valmistuksessa. TOCANEM-projektin tehtävät on jaettu viiteen työpakettiin: WP1 – Suora hiilen välttäminen WP2 – Älykäs hiilen käyttö WP3 – Kiertotalous WP4 – Kansainvälinen yhteistyö WP5 – Koordinointi ja viestintä Projektiin osallistuvia suuryrityksiä ovat Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Freeport Cobalt Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Outokumpu Stainless Oy ja Outotec (Finland) Oy. Projektin pk-yrityspartnereina toimivat Kivisampo Oy, Owatec Group Oy sekä Sapotech Oy. Yhteistyökumppaneina ovat Ovako Imatra Bar Oy ja SSAB Europe Oy. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään yritysten laajaa alihankintaverkostoa. Konsortion tutkimuslaitoksia ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi. TOCANEM-projekti tehostaa Metallinjalostajien ekosysteemin pitkän aikavälin tutkimustyötä hiilineutraalin metallintuotannon tavoittelemiseksi. Ekosysteemin tukena on kotimaisia energian ja biopohjaisten materiaalien tuottajia. TOCANEM-projekti vie suomalaista metalliteollisuutta merkittävästi kohti hiilineutraaliustavoitetta ja jatkaa tiekartalla kohti vahvaa kiertotalouskonseptia. Projekti tukee metallinvalmistuksen kilpailukykyä, luo uusia mahdollisuuksia pk-yritysten laajentumiseen kansainvälisille markkinoille ja edistää metallinvalmistusekosysteemin strategista uudistumista uusien tutkimusammattilaisten kouluttamisen kautta.
Short titleTOCANEM, MTG
AcronymTOCANEM
StatusActive
Effective start/end date01/09/202031/08/2023