Fuel Cells based on Through Hole Extrusion Welding

Project Details

Description

THEwFuelCell -projektin tavoitteena on perustaa start-up –yritys hyödyntämään projektin tuloksia. Siinä toteutetaan proof-of-concept sekä yksi protoninvaihtokalvotyyppisen PEM-polttokennon demonstraatioluonteinen pilottiasema, jossa hyödynnetään Aallon patentoimaa valmistusmenetelmää. Uusi valmistusmenetelmä tarjoaa ratkaisun olemassa oleviin PEM-polttokennojen ongelmiin, jotka ovat tähän mennessä estäneet kennon laajan soveltamisen tekniikan eri aloilla. PEM-polttokennoista on puuttunut tehokas liittämis- ja tiivistämisjärjestely, mikä mahdollistaisi niiden luotettavan ja pitkäikäisen toiminnan. Uusi valmistusmenetelmä (THEW) tuo nämä ominaisuudet. Se toteutettiin Aallon tutkimuksen tuloksena vuonna 2017 ja sen ydin on uudentyyppinen ja tiivis metalli-polymeeriliitos. THEW-liitoksen etuna on, että toiminnan kannalta oleellinen kaasujen ja nesteiden tiivistysratkaisu ei enää ole riippuvainen lämpötilaan ja kemialliseen ympäristöön verrannollisista tiivisteiden kestosta ja liitoksen suurista esikiristysvoimista, jotka konventionaalisissa PEM-kennoissa ovat estäneet tai haitanneet kennon luotettavaa ja pitkäikäistä toiminnan. Näin THEWilla aikaansaadaan kestävä, luotettava ja pitkäikäinen polttokenno, jonka markkinat ulottuvat suurista teollisuussovellutuksista kotitalouksiin.
AcronymTHEwFuelCell
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.