B2B AI

Project Details

Description

Tämä tutkimushanke laajentaa tekoälyjen kehitystyötä business-to-business (B2B) -markkinointi- ja myyntityöhön digitaalisissa kanavissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä B2B-käyttäytymisestä digitaalisessa ympäristössä, mallintaa B2B-ostajien ostopolkua ja oppia ennustamaan B2B-käyttäytymistä koneellisesti. Tässä tutkimushankkeessa keskitytään erityisesti tutkimaan tapoja tehostaa B2B-asiakkaiden sisältöaktivointia digitaalisten sisältöjen avulla.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201703/06/2019

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Calcus.com Oy (Joint applicant)
  • Koodiviidakko Oy (Joint applicant)
  • N Technologies Oy (Joint applicant)
  • Tulos Helsinki Oy (Joint applicant)
  • University of Edinburgh (Joint applicant)
  • University of Oslo (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.