Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen: reaaliaikaiset älykkäät menetelmät

Project Details

Description

Suomen nostaminen kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi edellyttää kaivosteollisuudelta jatkuvaa kehittämistä. Tarvitaan uusia menetelmiä kivien mineraalikoostumuksen vaihteluiden tunnistamiseksi nopeasti, kustannustehokkaasti ja turvallisilta etäisyyksiltä. Nyt tehtävässä tutkimuksessa kehitetään aktiivista 3D-laserspektrikuvantamista yhdistettynä sisätilapaikannukseen. Uusi teknologia mahdollistaa mineraalien automaattisen tunnistuksen ja kartoituksen sekä parantaa työturvallisuutta kaivoksissa. Verrattuna nykyisin kaivoksissa käytettäviin spektrikameroihin etuina ovat pitkä kantama (muutamasta metristä useihin satoihin metreihin), jolloin mittaukset voidaan suorittaa etämittauksina, sekä 3-ulotteisen tiedon hyödyntäminen materiaalin tunnistuksessa, luokittelussa ja kartoituksessa. Näin mineraalintunnistusta voidaan automatisoida ja kaivostoimintaa voidaan laajentaa myös hankalasti hyödynnettäviin esiintymiin.
Short titleMineraalien tunnistaminen
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201631/12/2018