Technical development of Ioncell-F with special emphasis on the solvent recycling

  • Elsayed, Sherif (Project Member)
  • Hellsten, Sanna (Project Member)
  • Sixta, Herbert (Principal investigator)
  • Katajainen, Leena (Project Member)
  • Rissanen, Marja (Project Member)
  • Revitzer, Hannu (Project Member)

Project Details

Description

Aalto-yliopiston (Aalto) ja Helsingin yliopiston (UH) yhteistyössä kehittämä Ioncell® -teknologia on uusi, lupaava menetelmä selluloosamuuntokuitujen valmistukseen tekstiili-, kuituhuopa- ja erikoissovelluksiin. Menetelmä pohjautuu räätälöityä ionista nestettä hyödyntävään ainutlaatuiseen selluloosan liuotus- ja kehruuteknologiaan. Ioncell® -prosessin teollistamisen suurimpana esteenä on ionisen nesteen kierrätykseen sopivan teknologian puuttuminen. Prosessista tulee kilpailukykyinen, jos liuottimen talteenottoaste saadaan yli 99 %:n. SolvRec-projektissa Aallon, UH:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) muodostama konsortio pyrkii luomaan Ioncell-F -prosessin liuottimelle toteuttamiskelpoisen kierrätyskonseptin.
Short titleSolvRec (Sixta)
AcronymSolvRec
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201731/12/2019

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.