Symbiosis of metals production and nature

Project Details

Description

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun, Kemiantekniikan ja metallurgian laitoksen tavoitteena on löytää keinoja vähentää tai minimoida jätemateriaalien tai prosessitähteiden muodostuminen metallurgisissa prosesseissa ja löytää parhaita tapoja käyttää sekundaarisia raaka-aineita olemassa olevissa metallurgisissa prosesseissa. Projektin tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeitä löytääksemme vastauksia kestävyysvajeeseen, joka on tulosta jatkuvasti kasvavasta metallisten materiaalien tarpeesta. Luonnon raaka-aineresurssit metallien tuottamiseen eivät yksin riitä kattamaan tätä tarvetta, erityisesti puhtaan energian (esim. tuuli ja aurinko) käytön ja sähköautojen tuotannon kasvaessa, mikä kaikki vaatii merkittäviä määriä metalleja (enemmän kuin perinteiset ratkaisut). Metallien kiertotalous on välttämättömyys, mutta tuo mukanaan uusia haasteita ymmärtää prosessihin kertyvien uusien alkuaineiden käyttäytymistä sekä kuinka ne vaikuttavat prosessien toimintaan. Tärkeimmät Aalto-yliopiston tavoitteet tässä projektissa ovat -löytää optimiparatmetrit pyrometallurgiselle sinkin liuotustähteen käsittelylle ei-fossiilisilla pelkistimillä -arvometallien talteenotto kuparin valmistuksen yhteydessä sekundaariraaka-aineena käytettävästä sähkö- ja elektroniikka- sekä energian varastointiromusta -tutkia vaihtoehtoja käyttää ei-fossiilisia pelkistimiä metallien talteensaamiseen metallurgisista kuonista -sähköuunien pölyjen pyrometallurgisen prosessoinnin syöttöseoksen kehittäminen.
AcronymSYMMET
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201831/10/2020

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Boliden Harjavalta Oy (Project partner)
 • Boliden Kokkola Oy (Project partner)
 • Outokumpu Stainless Oy (Project partner)
 • Tapojarvi Oy (Project partner)
 • Metso Finland Oy (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • SSAB Europe Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.