Symbiosis of metals production and nature

Project Details

Description

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun, Kemiantekniikan ja metallurgian laitoksen tavoitteena on löytää keinoja vähentää tai minimoida jätemateriaalien tai prosessitähteiden muodostuminen metallurgisissa prosesseissa ja löytää parhaita tapoja käyttää sekundaarisia raaka-aineita olemassa olevissa metallurgisissa prosesseissa.
Projektin tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeitä löytääksemme vastauksia kestävyysvajeeseen, joka on tulosta jatkuvasti kasvavasta metallisten materiaalien tarpeesta. Luonnon raaka-aineresurssit metallien tuottamiseen eivät yksin riitä kattamaan tätä tarvetta, erityisesti puhtaan energian (esim. tuuli ja aurinko) käytön ja sähköautojen tuotannon kasvaessa, mikä kaikki vaatii merkittäviä määriä metalleja (enemmän kuin perinteiset ratkaisut). Metallien kiertotalous on välttämättömyys, mutta tuo mukanaan uusia haasteita ymmärtää prosessihin kertyvien uusien alkuaineiden käyttäytymistä sekä kuinka ne vaikuttavat prosessien toimintaan.
Tärkeimmät Aalto-yliopiston tavoitteet tässä projektissa ovat
-löytää optimiparatmetrit pyrometallurgiselle sinkin liuotustähteen käsittelylle ei-fossiilisilla pelkistimillä
-arvometallien talteenotto kuparin valmistuksen yhteydessä sekundaariraaka-aineena käytettävästä sähkö- ja elektroniikka- sekä energian varastointiromusta
-tutkia vaihtoehtoja käyttää ei-fossiilisia pelkistimiä metallien talteensaamiseen metallurgisista kuonista
-sähköuunien pölyjen pyrometallurgisen prosessoinnin syöttöseoksen kehittäminen.
Short titleSYMMET (MTG)
AcronymSYMMET
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201831/10/2020