Bees and Trees – Suurten ja pienten yritysten yhteistyö radikaaleissa innovaatiossa kuluttaja-cleantechin alueella

Project: Business Finland: Other research funding

Details

Description

Hankkeessa tutkittiin suurten ja pienten yritysten strategista yhteistyötä kuluttaja-cleantechin alueella. Lähtökohtana on että kuluttaja-cleantechissä on usein kysymys uusien markkinoiden luomisesta ja kuluttajien toimintatapojen muuttamisesta. Esimerkiksi asumiseen ja liikkumiseen liittyvissä ratkaisuissa uusien markkinoiden synnyttäminen edellyttää yhteistyötä kaupunkien, valtioiden, perinteisen kiinteistö-, rakennus- ja energiabisneksen sekä uusien startupien kesken.

Hankkeessa testattiin ja tutkittiin uudistettua innovaatioleiri-konseptia, jossa yritysten yhteistyötä rakennetaan kokeiluin, joita seurataan strategisille alliansseille kehitetyn toimintatapamallin avulla. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä miten suurten ja pienten yritysten yhteistyö ja välittäjäorganisaation järjestämä innovaatioleiritoiminta edistävät toisaalta pienten yritysten markkinoille pääsyä ja toisaalta liiketoimintamallien vaikuttavuutta kestävän kehityksen edistämisen kannalta.
Hanke toteutettiin Demos Helsingin ja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ja yritysten yhteistyönä ja sen tuloksena syntyi käsikirja yhteistyön toteuttamisesta.
Short titleTekes/Bees and Trees
AcronymBees and Trees
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201631/10/2018

Research units

Project participants

ID: 8987087