Surfaktanttiaggregaatit liuoksissa ja neste-kiinteä-rajapinnalla

Project Details

Description

Amfifiiliset pinta-aktiiviset molekyylit muodostavat monipuolisia rakenteita, joiden rakenne-, dynamiikka- ja muodonmuutoksiin useat luonnossa esiintyvät ja synteettiset prosessit perustuvat. Esimerkiksi lipidi- ja detergenttimisellit, -vesikkelit ja -kalvot ovat avainasemassa sekä solujen että synteettisissä molekyylikuljetus- ja säätelyprosesseissa. Samaisia molekyylejä voidaan käyttää muodostamaan säädettävissä olevia pinnoitteita, voiteluainekerroksia, ja uusia funktionaalisia nanomateriaaleia. Aggregaattien ominaisuuksien määrittäminen on edelleenkin haastavaa, koska muodostuvat rakenteet ovat monimutkaisia ja niiden dynamiikka riippuu kollektiivisesti yksittäisten molekyylien liikkeestä. Tutkimus käsittelee laskennallisesti ja teoreettisesti amfifiilisiin surfaktantteihin perustuvia pehmeän aineen systeemejä sekä systeemit, joissa yhdistetään pehmeää ja kiteistä kiinteää ainetta.
Short titleSammalkorpi Maria / AT
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201015/03/2017