Supplier Innovation Management

Project Details

Description

Toimittajat ja muut ulkoiset resurssit voivat tuottaa monenlaista arvoa tuotteiden ja palveluiden lisäksi: ideoita ja innovaatioita, tietoa ja osaamista sekä prosessikehitystä. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tieteellisin menetelmin tuotettua tietoa, joka mahdollistaa toimittajaverkoston kyvykkyyksien ja innovaatioiden hyödyntämisen suomalaisissa yrityksissä sekä kannustaa toimittajia innovoimaan. Projekti kasvattaa strategisen hankinnan ja toimittajainnovaatioiden hallinnan osaamista. Tämän osaamisen kehittäminen mahdollistaa yrityksen ulkoisten resurssien paremman hyödyntämisen ja toimittajamarkkinoiden kehittämisen.
Short titleSIM
AcronymSIM
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201431/05/2017