Strategic spatial planning with momentum gaining scenario storytelling: legitimacy contested? - Strateginen maankäytön suunnittelu toimijuuksia muokkaavana skenaariotarinoiden kerrontana: haaste legitimaatiolle?

Project: Academy of Finland: Other research funding

ID: 1413689