Solid-state lithium ion battery for electric vehicles and electrical energy storage

Project Details

Description

Nykyiset kaupalliset litiumioniakut perustuvat pitkälti samaan teknologiaan, joka oli käytössä jo Sonyn vuonna 1991 markkinoille tuomissa akussa. Näihin ensimmäisiin litiumioniakkuihin nähden nykyisten laitteiden hinnat ovat laskeneet ja energiatiheys eli varastoitavan energian määrä akun kokoon nähden kasvanut. Nämä muutokset ovat seurausta materiaalien tehokkaammasta käytöstä ja erityisesti epäaktiivisten materiaalein määrän karsimisesta akuissa. Niinpä nykyisissä akuissa käytetään enimmäkseen nestemäistä elektrolyyttiä, ja elektrodit valmistetaan lietepohjaisella prosessilla. StoryEV-hankkeessa kehitetään uudenlaista teknologiaa seuraavan sukupolven litiumakkujen valmistamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistä materiaaleista koostuva, perinteisiä akkuja turvallisempi vaihtoehto, jonka avulla pystytään saavuttamaan korkeampi energiatiheys kuin nykyisillä akuilla. Nämä tavoitteet saavutaan kehittämällä rinnakkain uudenlaista valmistusteknologiaa ja akkumateriaaleja. Molemmat ylläesitetyt tavoitteet, akkujen turvallisuuden ja varastoitavan energian määrä lisääminen, ovat edellytyksiä litiumioniakkujen laajamittaiselle käytölle liikennevälineiden ja sähköverkkojen energianvarastona.
Short titleStoryEV (Co-Innov)
AcronymStoryEV
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/10/2021

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Akkurate Oy (Joint applicant)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Future Carbon GmbH (Joint applicant)
  • Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) (Joint applicant)
  • Pulsedeon Oy (Project partner)
  • Tervakoski Oy (Project partner)
  • Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Joint applicant)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.