Smart integration of energy flexible buildings and local hybrid energy systems

Project Details

Description

Smart Otaniemi - aloitteen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi Otaniemeen. Tavoitteena on pystyttää kansainvälisesti merkittävä alusta, jota voi käyttää Suomen älykkään energian ratkaisujen ja osaamisen showcase-tyyppiseen esittelyyn. Tavoitteena on yhdistää eri osa-alueiden (älykäs energia, rakennukset, liikenne, tietoliikenne) pilotteja ja näin mahdollistaa uudentyyppiset synergiat ja arvoketjut. Smart Otaniemi - alustaa voidaan hyödyntää sekä soveltavassa tutkimuksessa että kaupallisten tuotteiden ja konseptien testauksessa. Alusta mahdollistaa siis kehitysvaiheessa olevien ratkaisujen testaamisen ja pilotoinnin ja voi toimia kaupallisten vientituotteiden referenssikohteena. Tavoitteena on, että Otaniemeen muodostuu "living lab" - tyyppinen pilotointialusta, jossa ratkaisuja päästään testaamaan ympäristössä, johon oikeat asiakkaat liittyvät. Smart Otaniemi keskittyy erityisesti datan hyödyntämiseen (energia, sää jne.) uudentyyppisissä sovelluksissa ja palveluissa ja pyrkimys on, että monitorointi ja ohjaus ovat alueella reaaliaikaista. Otaniemeen muodostuva innovaatioekosysteemi on jatkuvasti kehittyvä ja kaikille avoin. Tässä projektissa aloitetaan Smart Otaniemen toinen pilotointivaihe.
Short titleSmart_Otaniemi_2/T21201
AcronymSmart Otaniemi2
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201930/06/2021

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Project partner)
 • Ab Muovitech Finland Oy (Joint applicant)
 • Assemblin Oy (Project partner)
 • Basso Building Systems Oy (Joint applicant)
 • Elcogen OY (Joint applicant)
 • EQUA Simulation Finland Oy (Project partner)
 • Espoon Asunnot Oy (Joint applicant)
 • Fortum Oyj (Joint applicant)
 • Geologian Tutkimuskeskus (Joint applicant)
 • Granlund Oy (Project partner)
 • Kesko Oyj (Joint applicant)
 • Quantitative Heat Oy (Joint applicant)
 • Salusfin Oy (Joint applicant)
 • Tom Allen Senera Oy (Joint applicant)
 • Väre Energia Oy (Joint applicant)
 • Motiomax Oy (Joint applicant)
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (Joint applicant)
 • Oy Halton Group Ltd (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
 • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.