SMART PROSUMER HEATING TECHNOLOGIES

Project Details

Description

Euroopalaisena poliittisena tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden koskevien järjestelmien lisääminen energiaratkaisuihin, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja myös lämmön kysynnän vähentäminen. Nämä johtavat älykkäiden kaupunkien kehittämiseen älykkäillä ja kytketyillä energiamarkkinoilla lämpöä, sähköä ja kaasua sekä älykkäitä rakennuksia varten. Jotta uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä voitaisiin parantaa, tulisi löytää taloudellisia kannusteita, joilla saadaan kuluttajia siirtämään tai pienentämään energiankulutusta halutuilla aikaväleillä. Nämä kannustimet perustuvat dynaamisiin hinnoitteluun. Energian kysynnän uudelleenjärjestely voi myös tuottaa merkittäviä säästöjä energiantuotannossa, koska kallein huipputuotanto voidaan välttää. Tulevaisuuden energiajärjestelmille Smart ProHeatin toteuttaminen tarjoaa seuraavat mahdollisuudet: • hajautetun ja keskitetyn energiajärjestelmien tehokkuuden lisäämisen integroimalla rakennusautomaatiojärjestelmät ja todetut ohjausstrategiat kaukolämpöjärjestelmässä • lisätä uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiajärjestelmien määrää kaukolämpöjärjestelmissä ja rakennuksessa yhdistämällä älykkään kodin tunnistinjärjestelmien ja valvontastrategioita aurinkolämmön, ​​aurinkosähkön, geoterminen energian, maa- ja poistoilmalämpöpumpun ohjaamiseen yhdessä rakennustason energian varastointin kanssa • Järjestelmäpalveluiden tarjoaminen ja DSM (Demand Side Management) -potentiaalin lisäämisen yhdistämällä järjestelmät älykkäillä anturijärjestelmillä ja valvontastrategioilla • parantunut vikojen havannointi nykyisissä monimutkaisissa energiajärjestelmissä • lisätä kuluttajien vaikutusta markkinoilla, pienentää DSM:n käyttöönoton kustannuksia ja kehittää uusia liiketoimintamalleja
AcronymSMART PROHEAT
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201830/07/2021

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Caverion Oyj (Project partner)
  • Oy Halton Group Ltd (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Fourdeg Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.