Smart Otaniemi Pilot

 • Lehtonen, Matti (Principal investigator)
 • Eseye, Abinet (Project Member)
 • Jokinen, Ilkka (Project Member)
 • Kusumah, Ferdi (Project Member)
 • Uimonen, Semen (Project Member)
 • Doroudchi, Elahe (Project Member)
 • Tukia, Toni (Project Member)

Project Details

Description

Smart Otaniemi - aloitteen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi Otaniemeen. Tavoitteena on pystyttää kansainvälisesti merkittävä alusta, jota voi käyttää Suomen älykkään energian ratkaisujen ja osaamisen showcase-tyyppiseen esittelyyn. Tavoitteena on yhdistää eri osa-alueiden (älykäs energia, rakennukset, liikenne, tietoliikenne) pilotteja ja näin mahdollistaa uudentyyppiset synergiat ja arvoketjut. Smart Otaniemi - alustaa voidaan hyödyntää sekä soveltavassa tutkimuksessa että kaupallisten tuotteiden ja konseptien testauksessa. Alusta mahdollistaa siis kehitysvaiheessa olevien ratkaisujen testaamisen ja pilotoinnin ja voi toimia kaupallisten vientituotteiden referenssikohteena Tavoitteena on, että Otaniemeen muodostuu "living lab" - tyyppinen pilotointialusta, jossa ratkaisuja päästään testaamaan ympäristössä, johon oikeat asiakkaat liittyvät. Smart Otaniemi keskittyy erityisesti datan hyödyntämiseen (energia, sää jne.) uudentyyppisissä sovelluksissa ja palveluissa ja pyrkimys on, että monitorointi ja ohjaus on alueella reaaliaikaista. Otaniemeen muodostuva innovaatioekosysteemi on jatkuvasti kehittyvä ja kaikille avoin. Tässä projektissa aloitetaan Smart Otaniemen ensimmäinen pilotointivaihe ja rakennetaan ekosysteemille välttämättömiä tukirakenteita. Aalto-yliopiston tavoitteena on hiilivapaa kampus vuonna 2030. Tämä hanke työstää tiekartan kuinka tuohon tavoitteeseen päästään. Avaintekijöitä ovat älykäs paikallisen energian hallinta, kysynnän joustot, energiavarastot, sähköautojen innovatiivinen lataus ja aktiivinen osallistuminen energiamarkkinoihin. Teknologian osalta 5G, uudet sensorit, digitalisaatio, tekoäly ja lohkoketjuteknologia. Kaikki nämä yhdistettyinä avoimeen alusta-arkkitehtuuriin ja standardeihin rajapintoihin.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201830/04/2020

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Joint applicant)
 • Caruna Espoo Oy (Joint applicant)
 • e2m - Voimakauppa Oy (Joint applicant)
 • Eneron Oy (Joint applicant)
 • Ensto Oy (Joint applicant)
 • ESF Europe Oy (Joint applicant)
 • Fourdeg Oy (Joint applicant)
 • Nuuka Solutions Oy (Joint applicant)
 • Parkkisähkö Oy (Joint applicant)
 • Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö (Joint applicant)
 • Savon Voima Oyj (Joint applicant)
 • Seneqo Oy (Joint applicant)
 • Empower IN Oy (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • ABB Oy
 • Espoon kaupunki
 • Fingrid Oyj
 • Fortum Oyj
 • Granlund Oy
 • GreenEnergy Finland Oy
 • Nokia Oyj
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy
 • Tietoevry Oyj
 • Merus Power Oyj

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.