Smart Otaniemi Pilot

Project Details

Description

Smart Otaniemi - aloitteen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi Otaniemeen. Tavoitteena on pystyttää kansainvälisesti merkittävä alusta, jota voi käyttää Suomen älykkään energian ratkaisujen ja osaamisen showcase-tyyppiseen esittelyyn. Tavoitteena on yhdistää eri osa-alueiden (älykäs energia, rakennukset, liikenne, tietoliikenne) pilotteja ja näin mahdollistaa uudentyyppiset synergiat ja arvoketjut. Smart Otaniemi - alustaa voidaan hyödyntää sekä soveltavassa tutkimuksessa että kaupallisten tuotteiden ja konseptien testauksessa. Alusta mahdollistaa siis kehitysvaiheessa olevien ratkaisujen testaamisen ja pilotoinnin ja voi toimia kaupallisten vientituotteiden referenssikohteena

Tavoitteena on, että Otaniemeen muodostuu "living lab" - tyyppinen pilotointialusta, jossa ratkaisuja päästään testaamaan ympäristössä, johon oikeat asiakkaat liittyvät. Smart Otaniemi keskittyy erityisesti datan hyödyntämiseen (energia, sää jne.) uudentyyppisissä sovelluksissa ja palveluissa ja pyrkimys on, että monitorointi ja ohjaus on alueella reaaliaikaista. Otaniemeen muodostuva innovaatioekosysteemi on jatkuvasti kehittyvä ja kaikille avoin. Tässä projektissa aloitetaan Smart Otaniemen ensimmäinen pilotointivaihe ja rakennetaan ekosysteemille välttämättömiä tukirakenteita.

Aalto-yliopiston tavoitteena on hiilivapaa kampus vuonna 2030. Tämä hanke työstää tiekartan kuinka tuohon tavoitteeseen päästään. Avaintekijöitä ovat älykäs paikallisen energian hallinta, kysynnän joustot, energiavarastot, sähköautojen innovatiivinen lataus ja aktiivinen osallistuminen energiamarkkinoihin. Teknologian osalta 5G, uudet sensorit, digitalisaatio, tekoäly ja lohkoketjuteknologia. Kaikki nämä yhdistettyinä avoimeen alusta-arkkitehtuuriin ja standardeihin rajapintoihin.
Short titleSmart Otaniemi Pilot /Lehtonen
StatusActive
Effective start/end date01/05/201831/10/2020