Smart Commuting (Aalto) Smart and Mobile Work in Growth Regions

Project Details

Description

This project explores new ways of combining work and life on the move with intelligent and sustainable transport system services. The first objective of this project is to identify the changing needs of mobile workers. For this objective, the consortium will collect data by surveys, interviews, and workshops in Austria, Finland, and Switzerland. The second objective is to increase the sustainability of mobility by supporting the implementation of new mobility concepts. These implementations help to scale up our partners’ operations, evaluate how these new concepts meet the evolving needs of mobile workers and discover some common ground for city planning policies.

Description

ENSCC Smart Commuting –hanke yhdistää kolmen maan Sveitsin, Itävallan ja Suomen kaupunkitutkimuksen, älyliikennetutkimuksen ja mobiilin työn tutkimuksen innovatiivisten pk-yritysten uusien ratkaisujen kehittämiseen. Rahoitusta saavat suomalaisosapuolet hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Tuup Oy, AC2SG Oy ja Liikennevirta Oy ja Suomen kasvukäytävä on konsortiossa yhteistyökumppanina sekä tutkimuksen ja toteutuksien kohdealueena. Tavoitteena hankkeessa on muun muassa kartoittaa työnsä (tai opiskelunsa) puolesta liikkuvien ihmisten tarpeita suhteessa erilaisiin matkustuspalveluihin sekä ihmisten elinympäristöön. Hankkeessa lisäksi selvitetään uusien matkustuskonseptien ja –palveluiden kehittämiseen vaikuttavat osatekijät (ja onnistumisen edellytykset) projektiin osallistuvissa kolmessa maassa. Tällä tavoin on tarkoitus mahdollistaa hyvien käytänteiden ja sosiaalisten innovaatioiden siirtyminen hankkeeseen osallistuvien maiden välillä. Yksi keskeinen tavoite on myös toteuttaa pendelöinnin, liikenteen sähköistämisen tai kaupunkisuunnittelun kannalta uusia matkustuskonsepteja Suomen kasvukäytävän alueella. Näiden yrityskumppaneidemme tekemien toteutuksien vaikutukset on tarkoitus selvittää projektin toisen vuoden aikana.
Short titleENSCC
AcronymAalto
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/12/2018

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Keywords

  • Mobile work
  • Growth regions
  • ITS
  • MaaS

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.