Silicon Surface Processing Commercialization

Project Details

Description

Satojen miljardien markkinan ja vahvan kasvun puolijohdeteollisuus tarjoaa mittavaa liiketoimintapotentiaalia UTU:n uudelle teknologialle. Aurinkokennoihin ja puolijohdekomponentteihin liittyvän SISUPROCO-projektin tavoitteena on kaupallistaa tutkimusryhmän patentoidut menetelmät ja materiaalit, joiden avulla voidaan merkittävästi pienentää elektroniikan ja fotoniikan laitteiden materiaalivirheiden määrää. Tämä tuottaa parempaa suorituskykyä, häiriöttömyyttä ja kustannustehokkuutta laitevalmistajille. Pii on selvästi käytetyin puolijohdemateriaali elektroniikassa ja aurinkokennoissa myös pitkään tulevaisuudessa. Koska laitteiden koko pienenee jatkuvasti, niiden huonolaatuisten pintaosien merkitys kasvaa jatkuvasti. Kaikkein pienimmille 3-d puolijohderakenteille uudella valmistusmenetelmällä saavutettu kiteinen pintarakenne on jopa mahdollistaja. Projektiryhmän erikoisosaamisen ja alustavien tulosten avulla laitteiden pintaosien materiaalivirheiden määrää pystytään pienentämään ainakin kertoimella 6 ja tehokkuutta nostamaan 25 %. Projektilla on vahva teollisuus- ja liiketoimintakokemuksen omaava kaupallistamistiimi ja Champion tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupallistamisreitit kuten IPR-lisensiointi, myynti, teknologiasiirto ja -palvelut, laite- ja materiaalivalmistus- ja myynti sekä spin-off yritys luodaan ja arvioidaan huolella projektin aikana. Valmistettavat laiteprototyypit, testitulokset ja prosessipilotoinnit vahvistavat kaupallistamista. Teolliset sovelluskohteet ovat aurinkokennot, detektorit ja kondensaattorirakennetta hyödyntävät transistorit. Hankkeen ohjausryhmässä on koko arvoketjun matkalta asiantuntijoita, joiden osaamisen, kokemuksen ja verkostojen kautta kaupallistamissuunnitelmat ja kontaktoinnit saadaan onnistuneesti maaliin. Potentiaalia on sekä uuden kotimaisen että kansainvalisen liiketoiminnan merkittävään kasvattamiseen yli vuosittaisen 100 M€ luokkaan.
AcronymSISUPROCO
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201831/12/2019

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.