Homepoliisi - sisäilmaongelmien havainnointi ja ennaltaehkäisy

 • Selkäinaho, Jorma (Project Member)
 • Harmo, Panu (Project Member)
 • Visala, Arto (Principal investigator)

Project Details

Description

”Sisäilmapoliisi” tutkimusprojekti tuottaa uusia instrumentteja ja tapoja joiden avulla voi määritellä ja paikantaa sisäilman haitta-aineiden lähteet rakennuksissa. Projekti mahdollistaa uutta liiketoimintaa antureita ja mittausjärjestelmiä valmistaville yrityksille, sekä näiden tuotteita palveluissaan käyttäville yrityksille. Projektin tuloksena rakennuksissa mahdollisesti esiintyvät terveysriskit voidaan havaita ja näin ylläpitää parempaa sisäilman laatua. Tämä vähentää sisäilmasta johtuvia terveyshaittoja ja lisää ihmisten hyvinvointia. Hankkeesta hyötyvät huoltoyhtiöt, rakennusten omistajat ja rakennusten käyttäjiä, eli kaikki ihmiset, jotka ovat joutuneet kokemaan huonon sisäilman aiheuttamia haittoja. Tämän hankkeen tavoitteena on: •Tutkia ja kehittää mittausmenetelmiä sisäilman haitta-aineiden havainnointiin •Tutkia ja kehittää internet-pohjaista järjestelmää mittaustiedon keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin •Tutkia ja kehittää mobiilia internet-pohjaista käyttäjäpalautejärjestelmää sisäilmaongelmien havainnointiin ja seurantaan •Tutkia miten mittaustiedon, käyttäjäpalautteen ja dynaamisten haitta-aineiden syntyä kuvaavien mallien avulla voidaan ennakoida ja ehkäistä sisäilmaongelmien pahenemista ja syntymistä.
Short titleSisäilmapoliisi EEA
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/12/2018

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Tekes:Research funding (other) (Project partner)
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Project partner)
 • Cramo Finland Oy (Project partner)
 • Ilmastointimittaus Lind Oy (Project partner)
 • IndoorAid (Project partner)
 • Inspector Sec Oy (Project partner)
 • Lassila & Tikanoja Oyj (Project partner)
 • RAKLI ry (Joint applicant)
 • RF SensIT Oy (Project partner)
 • Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy (Project partner)
 • Smartwatcher Oy (Project partner)
 • Spira Oy Hengityshoitokeskus (Project partner)
 • Termex-Eriste Oy (Project partner)
 • HUS-yhtymä (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.