Simulating dynamical processes in materials: A statistical physics perspective

Project Details

Description

Tässä monitieteisessä projektissa tutkitaan teoreettisesti ja laskennallisesti kolmen materiaalitieteen ongelman yhteydessä esiintyviä dynaamisia prosesseja. Mikro- ja nanoskaalan ferromagneeteissa esiintyvien magneettisten rajapintojen dynamiikassa, kiteisten aineiden plastisessa muodonmuutoksessa sekä kahden kappaleen välisissä kitkaprosesseissa esiintyy kussakin rikasta ja mielenkiintoista fysiikkaa, jolla on myös merkittäviä seurauksia insinööritieteissä ja teknologiassa. Tässä alansa huippuasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavassa projektissa on tavoitteena ratkaista useita sekä teknologisesti että perustutkimuksen näkökulmasta tärkeitä avoimia kysymyksiä käyttämällä edistyneitä numeerisia menetelmiä ja tilastollista analyysiä.
Short titleLaurson Lasse AT-kulut
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201614/03/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.