Solid value of digitalisation in forest industry

Project Details

Description

Suomi on yksi EU:n edelläkävijöistä digitalisaatiossa, meillä on vahva digitaalinen osaaminen ja metsäteollisuus on Suomen talouden kulmakiviä. Näiden osaamisten yhdistäminen synnyttää merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle. SEED projektissa muodostetaan ekosysteemi, jossa sellu-, paperi-, kartonki- ja pehmopaperinvalmistajat, insinööritoimistot, teknologiatoimittajat ja tietotekniikkayritykset yhdessä kehittävät, testaavat ja pilotoivat ratkaisuja yli tuotantolinjan elinkaaren suunnittelusta operatiiviseen toimintaan ja omaisuuden hallintaan. SEED co-innovation kokonaisuuden muodostavat kolme tutkimuslaitosta (VTT, Jyväskylän yliopisto ja Aalto), kahdeksan yrityspartnerin omat projektit sekä ekosysteemin toimintaan osallistuvat yhdeksän yritystä. SEED projekti perustuu ainutlaatuiseen lähestymistapaan, jossa metsäyhtiöt tarjoavat tehtaillaan innovaatioalustan tutkimukseen, pilotointiin ja kokeiluihin. SEED-toimintamalli edustaa uutta yhteistyömallia, jonka kulmakiviä ovat yhteisinnovaatiot ja -oppiminen. SEED-vision mukaisesti digitalisaatio mahdollistaa metsäteollisuuden merkittävän tuottavuuden parantamisen, kilpailukyvyn kehittämisen ja aseman vahvistamisen maailmanmarkkinoilla. Samalla SEED luo mahdollisuuksia ekosysteemin uudistamiseen vastaamaan tulevaisuuden globaaleja liiketoimintatarpeita tuomalla huippuluokan digitaalisen osaamisten yrityksiä yhteiskehittämisen alustalle metsäteollisuuden kumppaneiden kanssa. Tutkimuksen neljä keskeistä aluetta ovat seuraavat: operatiivinen huippuosaaminen, digitaaliset kaksoset ja tuottavuus, tulevaisuuden työympäristö ja hiljainen tieto sekä ekosysteemien orkesterointi alustataloudessa. Ne rakentavat kasvualustan kumppanien innovaatioille ja yhteistyölle. SEED- ekosysteemin kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan miljardi euroa uutena liiketoimintana, liiketoiminnan kasvuna ja uusina investointeina ja investointien päivittämisenä.
AcronymSEED
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201928/02/2022

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Metabees Oy (Joint applicant)
 • Asensiot Oy (Joint applicant)
 • Botlabs Oy (Joint applicant)
 • Futurice Oy (Joint applicant)
 • Gofore Oyj (Joint applicant)
 • Houston Inc. Consulting Oy (Joint applicant)
 • Oy Essity Finland Ab (Joint applicant)
 • PDSVision Oy (Joint applicant)
 • Process Genius Oy (Joint applicant)
 • Quva Oy (Joint applicant)
 • Semantum Oy (Joint applicant)
 • Shape Helsinki Oy (Joint applicant)
 • Vincit Solutions Oy (Joint applicant)
 • Vincit Oyj (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Elomatic Oy
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lingsoft Oy
 • Metsäliitto Osuuskunta
 • Softability Oy
 • Sulzer Pumps Finland Oy
 • UPM-Kymmene Oyj
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.