Seamless patient care

Project Details

Description

Arkielämän haasteet ihmisen fyysiselle, fysiologiselle ja henkiselle toimintakyvylle vaihtelevat. Kun vaatimukset kasvavat riskit haitalliselle ja pitkittyvälle ylirasitukselle kasvavat, jos ihmisellä ei ole riittävästi aikaa palautua. Akuutti sairastuminen ja krooniset sairaudet vaikuttavat eri tavoin ihmisen kykyyn sopeutua ympäristön haasteisiin. Mobiilit terveysteknologiat tarjoavat uusia mahdollisuuksia monitoroida ihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita sekä terveenä että sairauden yhteydessä. Tämä ja informaation digitalisaatio tarjoavat edellytykset kehittää uudenlaisia ratkaisuja terveyden ja sairauksien hoitoon sekä sairaalaympäristössä että avohoidossa. The Seamless patient and health care (Saumatonta potilashoitoa) hankkeessa tutkimme kuinka erilaisten terveysteknologioiden avulla voidaan mitata ja seurata läpi koko hoitoketjun akuutin aivoinfarktin ja siitä toipumisen vaikutuksia ihmisen toimintakyvyn eri osa-alueisiin voidaan. Tutkimme myös eroavatko nämä vaikutukset niistä, joita pitkittynyt kuormitustila ilman riittävää palautumista, aiheuttaa ihmiseen. Hankkeessa tutkitaan myös potilasdataan ja sen käyttöön liittyviä ratkaisuja, joitten avulla voidaan varmistaa, että kaikki potilaan hoitoprosessiin osallistuvat tahot ja potilas itse voivat tarkastella tutkimustietoa koko hoitoketjun aikana. Liittämällä yhteen tieto potilaan hoidosta ja kuntoutuksesta ja toipumisesta voidaan jatkossa kehittää yksilöllisempiä hoitomuotoja ja palveluratkaisuja.
Short titleSeamless patient care
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201530/06/2018