Sea4Value

Project Details

Description

Eri kuljetusmuotojen digitalisaation ja autonomian odotetaan edistyvän harppauksin lähivuosina. Digitalisaatio auttaa luomaan turvallisempia, tehokkaampia, kestävämpiä ja luotettavampia toimitus- ja palveluverkkoja. Palveluverkkoja, jotka ovat pohjana hyvälle elämälle ja kansainväliselle hyvinvoinnille.

Meriliikenteessä autonomiakehitys mahdollistaa etäohjauksen ja etäluotsauksen jo lähitulevaisuudessa. Tämän kehityksen vuoksi päätöksenteko siirtyy joko osittain tai joissain tapauksissa kokonaan aluksen ulkopuolelle.

Navigoinnin ja ohjailun turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Nykyään navigoinnin turvallisuuden varmistaminen on tiimityötä aluksen kapteenin, miehistön, meriliikenteenohjauksen (VTS) sekä erilaisten turvalaitteiden kesken. Aluksen liiketilan hallinta kaikissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää ja vaatii oikea-aikaista päätöksentekoa, koska aluksen liikettä ei voi pysäyttää kovinkaan nopeasti.

Sea4Value / Fairway -hankkeen missiona on luoda kansainvälisesti toistettavia malleja meriliikenteen digitalisaatioon, palveluinnovaatioon ja informaationkulkuun, jotka tukevat olemassa olevia laivastoja ja pitkällä tähtäimellä valmistavat älykkääseen ja autonomiseen merenkulkuun ja navigaatioon.

Sea4Value / Fairway on hanke, joka pyrkii laajaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkimukseen perustuvia suosituksia sääntelyyn, liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. Erityisesti, ohjelman tarkoituksena on tuottaa kokeiluja, jotka nähdään tärkeiksi virstanpylväiksi matkalla kohti älykästä ja autonomista meriliikenteen kuljetusjärjestelmää. Näitä ovat
erilaiset älykkään väylänavigoinnin kokeilut, eLuotsaus-ympäristön luominen (maalle) ja etäluotsauskokeilut. Nämä ovat keskeisiä askeleita kohti älykkäämpää (nopeaa, tehokasta ja entistä kestävämpää) palveluketjua, joka on oleellinen osa tulevaisuuden autonomisen meriliikenteen kuljetusjärjestelmää.
Short titleSea4Value T20404
AcronymSea4Value
StatusActive
Effective start/end date01/02/202031/01/2022