Scaling of Ice Strength: Measurements and Modeling

Project Details

Description

Teollinen toiminta Arktisilla merialueilla lisääntyy ja suomalainen teollisuus pyrkii aktiivisesti olemaan mukana tässä muutoksessa. Arktisten laivojen ja merirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään mallikokeita, mutta kokeissa käytettävän mallijään murtumisominaisuuksia ei tunneta. Tämä alentaa mallikokeiden luotettavuutta.
ICESCALE-hankkeessa tutkitaan Aalto-yliopiston jäämallikoealtaan jään murtumista. Hankkeessa syntyy uutta tietoa mallijään murtumisesta sekä mallikoetulosten skaalauksesta murtumisominaisuuksien perusteella.
Hankkeen haastavuuden vuoksi kutsumme Aalto-yliopistoon FiDiPro-professoriksi yhden maailman johtavista merijään murtumisen tutkijoista, professori John Dempseyn (Clarkson University, USA). Hänen kokemuksensa merijään murtumisen kokeellisesta tutkimuksesta on ainutlaatuista. Hän on johtanut useita kenttäkoematkoja Pohjoisille merialueille ja Etelämantereelle.
Hankkeen tulosten teollinen soveltaminen liittyy tehokkaampaan ja tarkempaan Arktisten laivojen ja rakenteiden suunnitteluun. Tuloksista hyötyvät suomalaiset Arktisen tekniikan toimijat: laivojen ja rakenteiden suunnittelijat, niiden tekijät ja käyttäjät sekä viranomaiset.
Hanke vahvistaa Aalto-yliopiston Arktisen meritekniikan tutkimusta sekä sen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Hanke vahvistaa myös Arktisen meritekniikan maisteriohjelmaa ja siten kouluttaa uusia osaajia alalle.
Hankkeesta tulee vastaamaan tutkimusryhmä, johon osallistuvat professori Dempseyn lisäksi Aalto-yliopistosta apulaisprofessori Arttu Polojärvi (PI), professori Jukka Tuhkuri sekä tohtoriopiskelija.
Short titleFiDiPro-Polojärvi
AcronymICESCALE
StatusFinished
Effective start/end date03/11/201531/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.